Pre-separator

Pre-separator
Read more

Oddzielaj i zbieraj pyły wybuchowe, takie jak pył aluminium po piaskowaniu lub pył drewna dębowego, za pomocą separatora wstępnego HCV.

Nie znaleziono ?adnych wyników!
5e283d2287307501ea000080.jpg
Pre- separator aluminium HCV 50 TQ EX
Separator wstępny z układem automatycznego czyszczenia filtrów do oddzielania i zbierania wybuchowych pyłów. Do zamontowania pomiędzy odsysaczem HCV z turbiną a obszarami roboczymi, w których odciągany jest wybuchowy pył. Zaprojektowany...
Kontakt

Formularz kontaktowy

Dzi?kujemy za skontaktowanie si? z nami! B?dziemy skontaktuje si? z Pa?stwem wkrótce.