Gwarancja

Warunki umowy serwisowej Hamach i gwarancja na systemy Hamach HCV

Serwis i naprawa centralnych systemów odpylania Hamach HCV

Centralne systemy odpylania Hamach TQ i HQ wymagają serwisu rocznego, zgodnie z harmonogramem konserwacji zalecanym przez dział serwisowy Hamach. Hamach oferuje standardową gwarancję producenta na systemy HCV z serii TQ i HQ oraz możliwość uzyskania dodatkowej wydłużonej gwarancji.

Nawet 10 lat gwarancji na systemy Hamach HCV

Okres standardowej gwarancji Hamach wynosi 24 miesiące dla systemów HCV z serii TQ i 12 miesięcy dla systemów HCV z serii HQ. Dla klientów, którzy podpiszą umowę serwisową, Hamach wydłuża okres standardowej gwarancji o:

 • 96 miesięcy na systemy HCV z serii TQ z maksymalnym okresem gwarancji 10 lat*
 • 24 miesiące na systemy HCV z serii HQ z maksymalnym okresem gwarancji 3 lata*

* Po dacie faktur.

Wydłużony okres gwarancji jest ważny tylko razem z umową serwisową Hamach i obowiązuje na czas określony. Wydłużony okres gwarancji Hamach zapewnia maksymalne wsparcie dla procesów produkcyjnych realizowanych z użyciem systemów HCV TQ/HQ, które zachowają nieprzerwaną sprawność. Wybierając Hamach, wybierasz rozwiązanie, które jest niezawodne i trwałe.

Przeglądy roczne zapewniające nieprzerwane działanie systemów Hamach TQ i HQ

Firma EMM International jest odpowiedzialna za realizację umów serwisowych dla systemów Hamach ze wszystkich serii; przeglądy są wykonywane przez dział serwisowy Hamach lub upoważnionych partnerów. Dział serwisowy Hamach zapewnia:

 • Przegląd roczny
 • Niezaplanowane naprawy


Przeglądy roczne są wykonywane z inicjatywy działu serwisowego Hamach lub upoważnionych partnerów serwisowych Hamach. Kiedy nadejdzie termin przeglądu rocznego na terenie zakładu, nasz przedstawiciel będzie się z Państwem kontaktować w sprawie wyznaczenia dogodnego terminu.

W przypadku awarii maszyny Hamach, technik serwisu jest dostępny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00 na terenie Holandii, Belgii, Niemiec i innych krajów. Czas reakcji jest każdorazowo ustalany z działem serwisowym Hamach lub upoważnionym partnerem serwisowym Hamach. Aby uzyskać więcej informacji na temat upoważnionych partnerów serwisowych w innych krajach, prosimy o kontakt pod adresem emmbiuro@blowtherm.pl.

Warunki umowy serwisowej Hamach

 • Szczegółowy przegląd roczny całej instalacji.
 • Przegląd jednostki HCV z uwzględnieniem silnika.
 • Przegląd filtrów i systemu czyszczenia filtrów.
 • Przegląd orurowania i punktów odciągu, sprawdzenie szczelności i drożności.
 • Pomiar ciśnienia w cały systemie oraz sprawdzenie/regulacja zaworów ciśnieniowych.
 • Przegląd roczny NEN 3140 (wymagany prawem) w Holandii.
 • Gwarantujemy nieprzerwane działanie systemu HCV. W przypadku awarii systemu:
  - Prosimy o kontakt z działem serwisowym Hamach w celu umówienia wizyty w zakładzie i usunięcia problemu.
  - Jeżeli usunięcie problemu na terenie zakładu nie jest możliwe, jest możliwość bezpłatnego wstawienia systemu zastępczego (mobilnego lub centralnego) na terenie Holandii, Belgii i Niemiec. W innych krajach systemy zastępcze są płatne (prosimy o pytanie).
 • Opłaty z tytułu umowy serwisowej są fakturowane netto raz w roku z terminem płatności 30 dni.
 • Wymiana części jest realizowana po cenach netto.
 • Robocizna i koszty dojazdu nie są doliczane do faktury.
 • Umowa serwisowa obowiązuje przez 36 miesięcy. Ulega wydłużeniu bez powiadomienia, chyba że strona złoży wypowiedzenie na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) przynajmniej 3 miesiące przed zakończeniem umowy.
 • Wszystkie ceny podano netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny są ustalane na podstawie kosztów ponoszonych w danym czasie. Ceny mogą ulec zmianie.


Umowa serwisowa Hamach nie obejmuje

 • Gwarancja (standardowa ani wydłużona) Hamach nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych, takich jak filtry HCV i worki na pył HCV, awarii i napraw spowodowanych przyczynami pozostającymi poza kontrolą Hamach oraz awarii ani napraw spowodowanych niestarannością operatora maszyny HCV.
 • Napraw spowodowanych:
  - Niestarannością operatora maszyny HCV
  - Zmianami wprowadzonymi bez zgody działu serwisowego Hamach
  - Zmianami wprowadzonymi przez nieupoważnioną do tego firmę zewnętrzną
 • Dodatkowej robocizny w związku z naprawą lub zmianą instalacji wykonaną przez dział serwisowy Hamach na życzenie klienta.
 • Napraw wykraczających poza zakres umowy serwisowej, wykonanych przez dział serwisowy Hamach na życzenie klienta.


Wszystkimi kosztami wynikającymi z wykonania ww. czynności zostanie obciążony klient. Dział serwisowy Hamach pobiera opłatę za robociznę, części i koszty instalacji za godzinę bez podatku VAT (bez kosztów dojazdu).

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce