News-URS-Warning-met-achtergrond

Belangrijke veiligheidswaarschuwing URS 600

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING HAMACH URS 600 REGENEREER APPARAAT

Artikelnummer 000821 en 000822


Een URS 600 Apparaat is bestemd voor professioneel gebruik. Vaak wordt deze gebruikt in een omgeving waar met gevaarlijke stoffen (verf, lakken, oplosmiddelen) wordt gewerkt. Niet alleen aan het URS 600 Apparaat, maar ook aan de omgeveing zijn derhalve veiligheidsrisco's verbonden, waarvoor u maatregelen dient te treffen.

Wij hebben geconstateerd dat een URS 600 Apparaat niet altijd wordt geïnstalleerd, gebruikt en/of onderhouden conform de door ons meegeleverde handleiding voor bediening en onderhoud van een URS 600 Apparaat alsmede de van toepassing zijnde richtlijnen. Hierdoor kan GEVAAR VOOR EXPLOSIE ontstaan.

Op last van de inspectie SZW mag het product met onmiddelijke ingang to nader order op geen enkele manier worden gebruikt.

Wanneet het Apparaat in werking is, volg de onderstaande procedure:

  • a) Stop het URS 600 Apparaat door op "off" te drukken. Pas als het URS 600 Apparaat volledig is afgekoeld en (dus) het FAN (ventilator) lampje is uitgegaan, kunt u de buitendeksel (de veiligheidskap) en de binnendeksel van het URS 600 Apparaat veilig openen om daar uw producten uit te halen.
  • b) Ventileer de ruimte waar het URS 600 Apparaat in staat direct om ontsnapte thinnerdampen zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Controleer de ruimte op eventuele andere potentiële explosieve atmosferen en verwijder deze.


HAAL NOOIT DE EVENTUEEL AANWEZIGE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS HET APPARAAT NOG IN WERKING IS!

Tot slot verzoeken wij u vriendelijk om een email met uw contactgegevens te sturen naar: URS600@emm.com ter bevestiging van ontvangst van deze brief. Dan weten wij dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de brief en informeren wij u zo spoedig mogelijk voor verdere berichtgeving.

Dank voor uw medewerking.

UPDATE COMMUNICATIE URS 600

In november 2017 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat op last van de Inspectie SZW tot nader order de in uw bezit zijnde URS 600 niet meer gebruikt mag worden.

De URS 600 wordt geproduceerd in Canada en is door notified body SGS Baseefa voor de Europese markt ATEX gecertificeerd en voor de markten buiten Europa IECEx gecertificeerd. Voor de Noord Amerikaanse markt is de URS 600 UL 2208 gecertificeerd door notified body Intertek. Naast al deze certificeringen heeft Dekra Certification de URS 600 ook beoordeeld. Al deze ter zake deskundige partijen (Geaccrediteerde notified bodies) zijn van mening én bevestigen dat er sprake is van een veilig apparaat, uiteraard indien op de juiste wijze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt, en dat daarmee de URS 600 voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en normen!

Ondanks al deze objectieve en verifieerbare onderbouwingen, en de vele gesprekken die EMM met de Inspectie SZW heeft gevoerd, blijft de Inspectie SZW bij hun mening omtrent de URS 600, hetgeen vooralsnog betekent dat de URS 600 op last van de Inspectie SZW niet mag worden gebruikt. Wij beseffen dat dit voor u als gebruiker vervelend is en vragen uw begrip en geduld, aangezien wij als EMM nu geen andere keuze hebben dan de juridische weg richting de Inspectie SZW in te slaan.

Als eerste is er door EMM formeel beroep aangetekend tegen de Inspectie SZW. Dit beroep wordt intern door de Inspectie SZW beoordeeld en zal naar alle waarschijnlijkheid de mening van de Inspectie SZW niet veranderen. Pas nadat het standpunt van de Inspectie SZW formeel bekend gemaakt is (maximaal binnen 8 weken), kunnen we als EMM de gang naar de rechter maken.

Voor de goede orde melden we u dat de mening van de Inspectie SZW tot gevolg kan hebben dat er binnen de hele Europese Unie geen enkel regenereerapparaten tot 40 liter meer verkocht mag worden. Vooralsnog richt de Inspectie SZW alleen haar pijlen op EMM, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. EMM en haar relaties worden hierdoor enorm benadeeld en zwaar getroffen door de starre houding en subjectieve werkwijze van de Inspectie SZW.

Wij begrijpen uiteraard dat u als gebruiker van de URS 600 niet geholpen bent met dit bericht. Het is helaas wel de situatie waarin wij ons allen momenteel begeven.

Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij u over de voortgang. Voor vragen kunt u contact opnemen met URS600@emm.com.

Share this article
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.